Branches

Branch: Ajmer-Vibhag

News & Updates   ⇓ Recent Activities   ↩ Back to Branches

Ajmer-Vibhag At a Glance

Status Vibhag
Reach 3 Districts – Ajmer, Tonk. Nagaur
Toli Pramukhs (Samiti)
 • 5     (view details)
  1. Vibhag Sanchalak – Shri. Satyadeo Sharma
  2. Sah Vibhag Sanchalak – Smt. Kusum Gautam
  3. Vibhag Pramukh – Shri. Avinash Sharma
  4. Vibhag Vyavastha Pramukh – Shri. Mahesh Sharma
  5. Vibhag Sampark Pramukh – Shri. Ravindra Jain
Office AddressEkakshram, 226-A/28, Near Shiv Mandir, Nai Basti, Bhajan Ganj, Ajmer-305001 (Raj.) Ph No.: 0145-2666042
Primary ContactShri. Avinash Sharma – VibhagPramukh – 9413305381
In MediaView Media Coverage