Branches

Branch: HPV-Jodhpur

News & Updates   ⇓ Recent Activities   ↩ Back to Branches

HPV-Jodhpur At a Glance

Status Prakashan Vibhag
Toli Pramukhs (Samiti)
 • 5     (view details)
  1. HPV Pramukh – Shri. Ashok Mathur
  2. Kendra Bharati Sampadak – Shri. Badri Prasad Pancholi
  3. HPV Prabandh Sampadak – Shri. Lakhesh Chandravanshi
  4. HPV Karyalaya Vyavasthapak – Shri. Mahesh Bohra
  5. Prakalpa Sangathak – Shri. Deepak Khaire
Office AddressYogakshem, Geeta Bhawan, 5 th Road, Sardarpura, Jodhpur
Primary ContactShri. Ashok Mathur – Hindi PrakashanVibhagPramukh – 9414475462, Shri. Deepak Khaire – PrakalpaSangathak – 8331966501
In MediaView Media Coverage
KaryapatrakView Karyapatrak